Finansinių ataskaitų rinkiniai


 

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2012

Pinigų srautų ataskaita 2012

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 2012

Veiklos rezultatų ataskaita 2012

Finansinės būklės ataskaita 2012

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 2012

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2012

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I-ojo ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I-ojo ketvirčio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. I-ojo ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I-ojo pusmečio

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I-ojo pusmečio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. I-ojo pusmečio

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. III ketvirčių

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. III ketvirčių

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. III ketvirčių

Finansinės būklės ataskaita 2013

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 2013

Veiklos rezultatų ataskaita 2013

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2013

Pinigų srautų ataskaita 2013

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 2013

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I-ojo ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. I-ojo ketvirčio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2014 m. I-ojo ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. I -ojo pusmečio

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. I - ojo pusmečio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2014 m. I - ojo pusmečio

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. III ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. III ketvirčio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 2014 metų

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) 2014 metų

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 metų

Grynojo turto pokyčio ataskaita 2014 metų

Pinigų srautų ataskaita 2014 metų

Pinigų srautų ataskaita (tęsinys) 2014 metų

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 metų

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I-ojo ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I-ojo ketvirčio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2015 m. I-ojo ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I pusmečio

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I-ojo pusmečio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2015 m. I pusmečio

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketvirčio

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas prie 2015 m. III ketvirčio

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2015-12-21